Vdovský a vdovecký důchod

Výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 50 % procentní výměry starobního nebo plného invalidního důchodu, na který měl nebo by měl nárok manžel (manželka) v době smrti (tzn. zemřelá osoba).

V případě, že zesnulý nesplňoval podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod, pak se při stanovení pohyblivé části vdovského/vdoveckého důchodu vychází z částečného invalidního důchodu, kdy výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 50 % procentní výměry částečného invalidního důchodu po poživateli tohoto důchodu.

Výpočet starobního důchodu provádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a při výpočtu vychází celkové doby zaměstnanosti osoby, jíž se starobní důchod týká a z jejích celkových příjmů od r.1986. Informace o celkových příjmech jednotlivých osob získává ČSSZ průběžně od jednotlivých zaměstnavatelů. Výpočet výše starobního důchodu je poměrně složitý, a proto se v tomto článku nebudu výpočtem starobního důchodu podrobněji zabývat.

Abychom si však mohli udělat alespoň přibližný obrázek, uvádím pár statistických údajů za rok 2006. Průměrná výše starobního důchodu v loňském roce činila 8.187 Kč měsíčně, přičemž naprostá většina důchodců pobírala důchod v rozmezí 7.000,– až 9.000,– Kč měsíčně. Při takových číslech by pak průměrná výše vdovského/vdoveckého důchodu činila 4.864,–Kč a nejčastěji v rozmezí 4.285,–Kč – 5.285,–Kč. Tento údaj je však zkreslující, neboť předpokládá, že všichni zemřelí manželé již v době smrti pobírali starobní důchod.

Považuji též za nutné zmínit, že oprávněným osobám se vdovský/vdovecký důchod vždy v plné výši nevyplácí. Může se totiž stát, že oprávněný splňuje podmínky pro vyplácení některého z dalších důchodů či více z nich (starobní důchod, sirotčí důchod, invalidní důchod, případně částečný invalidní důchod). Všechny z uvedených důchodů jsou tvořeny pohyblivou a pevnou výměrou, kdy pevná výměra u všech důchodů činí 1.570,–Kč.

V takovém případě (tzn. v případě souběhu několika důchodů) se postupuje tak, že základní výměra 1.570,–Kč se vyplácí pouze jednou a pohyblivá výměra v plné výši se vyplácí pouze u důchodu nejvyššího. V ostatních případech se vyplácí důchod pouze ve výši 50% pohyblivé výměry.

O nás

Pohreb.cz Vám poradí se vším, co je potřeba zařídit, když zemře milovaná osoba a je potřeba zorganizovat pohřeb. Připravili jsme přehledného průvodce krok za krokem, který Vám pomůže naplánovat pohřeb, objednat prověřenou pohřební službu i kamenictví a zajistit i případnou psychickou podporu.

 

více

Vyhledávání

Inzerce

  • poptávka
  • nabídka
vstup
Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.pohreb.cz, ať již jste pohřební služba, kamenictví, případně jiná společnost spojená s pohřebnictvím, pište na obchod@pohreb.cz. Provozovatel stránek není pohřební služba a ani neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy. Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů.
Položky Označené jako "Další možnosti z kraje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference