Pohřebné 2010

03. 10. 2011, Pohřebné

Připadá Vám přirozené, že vypravíte-li pohřeb někomu z rodiny, ať už je to váš rodič nebo vzdálenější příbuzný, máte nárok na finanční pomoc od státu? Zdálo by se to být nasnadě, zákon ale bohužel hovoří jinak a je dobré mít v této problematice jasno. Jak je to tedy v současnosti s vyplácením pohřebného a kdo na něj má nárok?

Až do 1.1.2008 byly skutečně dávky vypláceny bez rozdílu všem osobám, které vypravily pohřeb osobě s trvalým bydlištěm v ČR, nebo byl-li pohřeb vypraven v ČR. V rámci velkých změn v sociálním systému České republiky však od ledna 2008 podle zákona 261/2007 Sb. O stabilizaci veřejných rozpočtů platí pro pohřebné následující: Stát přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu jednorázovou částkou pevně stanovenou ve výši 5 000 Kč. Příjem rodiny se v případě vyplácení pohřebného netestuje. Tato dávka může být vyplacena osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte. Podmínkou je, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

V praxi se tak vyplácení pohřebného zredukovalo na minimum případů, pro většinu pozůstalých je tato sociální dávka nedostupná.

Třebaže v loňském a letošním roce byly provedeny další změny v systému sociálních dávek, podmínky pro vyplácení pohřebného v roce 2010 zůstávají stejné jako v roce 2008. Problematikou sociálních dávek se zabývali i představitelé stran zastoupených v čerstvě jmenované vládě. Názory na vyplácení pohřebného se lišily, TOP 09 prosazovala již ve své volební kampani zrušení pohřebného, strana Věci Veřejné naopak jeho zachování ve stávajícím znění, což se jí nakonec podařilo prosadit do koaliční smlouvy. Pohřebné, třebaže ve velmi redukované formě, tak stále zůstává součástí sociálního systému ČR.

Přestože nárok na vyplacení pohřebného byl zásadně omezen, nárok na tzv. pohřebné volno zůstal zachován. Pokud Vám zemře člen nejužší rodiny (manžel/manželka, druh/družka nebo dítě), máte nárok na dva dny placeného volna a pak jeden další den na účast na pohřbu. Při úmrtí dalších příbuzných (sourozenci, rodiče, prarodiče) je Vám zaměstnavatel povinen poskytnout jeden den k účasti na pohřbu. Pokud jste Vy tou osobou, která u pohřební služby pohřeb zařizuje, měli byste dostat ještě o den víc. I v případě, že se zemřelý nepatřil mezi vaše příbuzné, ale sdílel s vámi společnou domácnost, jste oprávněni vybrat si pro pohřeb jeden den placeného volna.

Dotazy z poradny

Otázka - Náklady na pohřeb

Dobrý den, chci se zeptat, co vše je zahrnuto v nákladech na pohřeb? Byla jsem jako vystavitelka pohřbu poprvé u notáře, předložila jsem jim doklady za obřad, květiny, oběd a pohoštění. Vzali si...

, 13.11.2022
Odpověď

V praxi to skutečně bývá tak, že notáři akceptují jen základní náklady na pohřeb jako takový, tedy obřad. Související záležitosti již nikoliv.

Pavel Kuchynka , 16.12.2022
Otázka - nárok na pohřebné

Organizoval jsem pohřeb mojí tchýni. Mám nárok na pohřebné ?

, 20.03.2022
Odpověď

Dobrý den. Bohužel nárok nemáte. Dle ÚP ...Výše pohřebného činí 5 000 Kč. Nárok na pohřebné vzniká, jestliže osoba vypravila pohřeb dítěti, které bylo ke dni smrti...

Jaroslav Mangl
Zobrazit celou poradnu
Pohřební a kremační ústav Elpis. Jeden z nejstarších rodinných pohřebních ústavů v Praze a Středočeském kraji. www.KREMATORIUM.cz -Koncesovaný pohřební a kremační ústav -Koncese pro sjednávání pohřbů a pohřbení -Koncese pro kremační služby -Oprávnění pro hřbitovní práce -Oprávnění pro vyšší hygienické zaopatření lidských pozůstatků -Oprávnění pro transport zemřelých -Oprávnění pro mezinárodní transporty zemřelých - repatriace -Smuteční květiny a tisk stuh -Prodej a servis hřbitovních náhrobků Cenově dostupný s vysokou kvalitou pohřebních služeb. Ceny pohřbů na www.krematorium.cz

O nás

Pohreb.cz Vám poradí se vším, co je potřeba zařídit, když zemře milovaná osoba a je potřeba zorganizovat pohřeb. Připravili jsme přehledného průvodce krok za krokem, který Vám pomůže naplánovat pohřeb, objednat prověřenou pohřební službu i kamenictví a zajistit i případnou psychickou podporu.

 

více

Vyhledávání

Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.pohreb.cz, ať již jste pohřební služba, kamenictví, případně jiná společnost spojená s pohřebnictvím, pište na obchod@pohreb.cz. Provozovatel stránek není pohřební služba a ani neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy. Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů.
Položky Označené jako "Další možnosti z kraje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference