Běhání po úřadech

20. 06. 2012

Běhání po úřadech

S úředníkem pohřební služby (ústavu) se dohodněte jaké úkoný za Vás zajistí a jaké nikoli. Níže je seznam všech nutných náležitostí, může se však stát, že po Vás úřady budou chtít i něco jiného. Vždy proto nejdříve na daný úřad zavolejte a zeptejte se co všechno je nutné vyřídit - ušetříte si tím opakovanou návštěvu úřadu.

Jaké doklady je tedy nutné vyřídit?

 • List o prohlídce zemřelé osoby - vystavuje ohledávající lékař pro převoz mrtvého do pohřební služby a k pohřbení
 • na matriku dle místa úmrtí odevzdejte (buď Vy nebo pohřební služba): občanský průkaz zemřelého; kopii rodného a oddacího listu zemřelého. List o prohlídce mrtvého obdrží matrika od ohledávajícího lékaře či zdravotnického zařízení. Matrika do jednoho měsíce vystaví úmrtní list a zašle jej poštou doporučeně na adresu objednatele pohřbu, pokud se nedohodnete jinak
 • na příslušném dopravním inspektorátu odevzdejte řidičský průkaz zemřelého
 • na oddělení pasů odevdejte pas zemřelého
 • na kteroukoliv pobočku příslušné zdravotní pojišťovny odevzdejte kartu zdravotního pojištění zemřelého
 • na vojenské správě odevzdejte vojenskou knížku zemřelého
 • pokud zemřelý pobíral důchod oznamte úmrtí na poště, která prováděla výplatu důchodu
 • pokud potřebujete pro zaměstnavatele potvrzení o účasti na pohřbu nebo potvrzení o vyřizování pohřbu vystaví Vám jej pohřební služba na požádání. pracovní volno na pohřeb s náhradou mzdy:
 • a) dva dny při úmrtí manžela, druha, nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob
 • b) jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela jakož i manžela sourozence a na další den jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob
 • c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným příbuzným, ale žila s Vámi v době úmrtí v domácnosti a na další den jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob.

Bližší informace o pohřebném naleznete zde.

Bližší informace o vyřízení vdovského či sirotčího důchodu naleznete zde.

<< předchozí krok další krok >>

 

 

Pohřební a kremační ústav Elpis. Jeden z nejstarších rodinných pohřebních ústavů v Praze a Středočeském kraji. www.KREMATORIUM.cz -Koncesovaný pohřební a kremační ústav -Koncese pro sjednávání pohřbů a pohřbení -Koncese pro kremační služby -Oprávnění pro hřbitovní práce -Oprávnění pro vyšší hygienické zaopatření lidských pozůstatků -Oprávnění pro transport zemřelých -Oprávnění pro mezinárodní transporty zemřelých - repatriace -Smuteční květiny a tisk stuh -Prodej a servis hřbitovních náhrobků Cenově dostupný s vysokou kvalitou pohřebních služeb. Ceny pohřbů na www.krematorium.cz

O nás

Pohreb.cz Vám poradí se vším, co je potřeba zařídit, když zemře milovaná osoba a je potřeba zorganizovat pohřeb. Připravili jsme přehledného průvodce krok za krokem, který Vám pomůže naplánovat pohřeb, objednat prověřenou pohřební službu i kamenictví a zajistit i případnou psychickou podporu.

 

více

Vyhledávání

Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.pohreb.cz, ať již jste pohřební služba, kamenictví, případně jiná společnost spojená s pohřebnictvím, pište na obchod@pohreb.cz. Provozovatel stránek není pohřební služba a ani neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy. Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů.
Položky Označené jako "Další možnosti z kraje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference