Podmínky ochrany osobních údajů serveru www.pohreb.cz

25. 05. 2018, Ostatní

Podmínky ochrany osobních údajů serveru www.pohreb.cz

I.Základní ustanovení

 

Respektujeme, že osobní údaje jsou vaše a jako k takovým k nim přistupujeme.

 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Konzultanti.cz s.r.o., IČO: 281 62 447, se sídlem Praha 3, Žižkov, PSČ 13000, Spisová značka: C 129728 vedená u rejstříkového soudu v Praze, kontaktní mail: info@konzultanti.cz, (dále jen: „správce“).

•Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

•Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

•Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

•plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen “Plnění smlouvy”),

•Váš souhlas s kontaktováním pro účely aktivit nezbytných k uzavření smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen “Souhlas”).

III. Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů

Pokud podáváte inzerát, potom na základě Vašeho souhlasu zpracováváme ty osobní údaje, které nám poskytnete:

 

Zákonný důvod

Osobní údaj

Důvod evidence

Doba archivace

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)

Souhlas s uveřejněním inzerátu

Kontaktní e-mail

Na tento mail vám přijde ověření, zda jste to vy, kdo chce inzerovat. Dále vám na tento mail budou chodit odpovědi na váš inzerát. Nebude se zobrazovat.

Po dobu platnosti inzerátu, nejdéle 13 měsíců.

 

Subdodavatelé uvedeni v Článku V

 

Souhlas s uveřejněním inzerátu

Region

Okres

Název inzerátu

Text inzerátu

Fotografie

 

K zobrazení na webu. Region a okres slouží k zacílení zájemců z dané oblasti. Například návštěvníka webu z Ostravy nebude zajímat prodej hrobu v Plzni.

 

Po dobu platnosti inzerátu, nejdéle 13 měsíců.

Subdodavatelé uvedeni v Článku V

 

 

Pokud podáváte dotaz do poradny, potom na základě Vašeho souhlasu zpracováváme tyto osobní údaje:

 

Zákonný důvod

Osobní údaj

Důvod evidence

Doba archivace

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)

Souhlas s uveřejněním dotazu v poradně 

Kontaktní e-mail

Na tento mail vám přijde link s ověřením, zda skutečně chcete Váš dotaz zobrazit v poradně. Slouží k případnému ujasnění otázky, či předání odpovědi od jiných čtenářů webu. 

E-mail smažeme nejdéle po 13-ti měsících od položení otázky. 

Subdodavatelé uvedeni v Článku V

 

Souhlas s uveřejněním dotazu v poradně

 

Okres

Sekce

Titulek otázky

Otázka

 

 

K zobrazení na webu. Okres slouží k zaujmutí zájemců z dané oblasti. 

Otázky ani odpovědi slouží všem návštěvníkům webu a, protože neobsahují žádné osobní údaje, tak zůstávají zobrazené na webu. Pokud by dotaz dle objednávky obsahoval vase osobní údaje, můžete nám kdykoliv napsat a osobní údaje odstraníme.

Subdodavatelé uvedeni v Článku V

 

 

 

Pokud chcete být zařazeni do adresáře (například pohřebních služeb), nejedná se o osobní údaje, ale o podnikatelské. 

Tyto údaje zveřejňujeme dle míry spolupráce je do doby, dokud trvá smluvní vztah a případně zákonná lhůta po konci vztahu následující, či kdy požádáte o jejich výmaz. I tyto údaje zpracováváme s největší péčí. Pro Vaši vlastní ochranu nám zasílejte  jen ty údaje, které nejsou údaji osobními . Nezveřejňujeme osobní údaje jednotlivých pracovníků, pouze obecné kontaktní údaje dané společnosti, či podnikatele. Pokud jako firma zašlete fotografii Vašich pracovníků, ručíte za to, že dali ke zveřejnění na Pohreb.cz souhlas. V případě jakýchkoliv pochybností jsme k dispozici na mailu info@pohreb.cz.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

•Správce uchovává osobní údaje

•po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a zákonně nutnou dobu  od ukončení smluvního vztahu.

•po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

•Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

•Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Zpracovatelem osobních údajů může být pouze společnost typu zajišťovatel technických, mailových služeb či marketingová agentura, se kterou má Správce sepsanou Zpracovatelskou smlouvu, která zajistí, že s osobními daty je nakládáno bezpečně a dle příslušných zákonů. 

VI.Vaše práva

•Za podmínek stanovených v GDPR máte

•právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

•právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

•právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

•právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

•právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

•právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

•Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

•Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

•Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

•Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby a případně po nezbytně nutnou dobu i prověřené společnosti uvedené v Článku V.

VIII. Závěrečná ustanovení

•Odesláním inzerátu, či vložením dotazu do poradny potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

•Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

•Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

Dotazy z poradny

Otázka - Kdo může podat žádost o exhumaci

Dobrý den, potřebovala bych poradit v následující situaci. Můj známý ze zahraničí by chtěl exhumovat svého otce pohřbeného v ČR a převézt ho k sobě do ciziny. Problém je ale v tom, že je...

, 05.06.2023
Odpověď

Dobrý den, děkuji za zajímavý dotaz. Asi bych začal od původního pohřbení. Doporučuji zjistit na HS jméno objednatele pohřbení pána a u něj získat souhlas s exhumací. V případě, že ho dostanete,...

Jaroslav Mangl
Otázka - Přesun ostatků na jiný hřbitov

Dobrý den, ráda bych přesunula ostatky svých prarodičů z pohraničního hřbitova na hřbitov v blízkém okolí svého bydliště. Jak mám postupovat? Hřbitov, kde ostatky jsou mi na můj dotaz sdělil, že si...

, 12.05.2023
Odpověď

Dobrý den, zkuste mi napsat o jaký hřbitov se jedná, případně Vaše telefonní číslo na mail a já Vám zavolám. Mail reditelstvi@elpis.cz. Děkuji. Jaroslav Mangl-předseda...

Jaroslav Mangl
Zobrazit celou poradnu

O nás

Pohreb.cz Vám poradí se vším, co je potřeba zařídit, když zemře milovaná osoba a je potřeba zorganizovat pohřeb. Připravili jsme přehledného průvodce krok za krokem, který Vám pomůže naplánovat pohřeb, objednat prověřenou pohřební službu i kamenictví a zajistit i případnou psychickou podporu.

 

více

Vyhledávání

Inzerce

  • poptávka
  • nabídka
vstup
Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.pohreb.cz, ať již jste pohřební služba, kamenictví, případně jiná společnost spojená s pohřebnictvím, pište na obchod@pohreb.cz. Provozovatel stránek není pohřební služba a ani neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy. Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů.
Položky Označené jako "Další možnosti z kraje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference