Kdo má nárok na placené volno při pohřbu

22. 03. 2012, Pracovní volno

Základním dokumentem zabývajícím se úpravou vztahů mezi zaměstnancem a jeho zaměstnavatelem je samozřejmě Zákoník práce (konkrétně to je zákon č.262/2006 Sb., který nahradil předchozí variantu z roku 1965 a další dříve platné pracovně-právní předpisy). Detaily náhrady pracovního volna se ovšem podrobně zabývá přímo nařízení vlády č.590/2006 Sb., které stanovuje okruh a rozsah jiných důležitých a osobních překážek v práci. Podle uvedeného nařízení vlády si tedy pracovní volno na pohřeb s náhradou mzdy nebo platu může vzít osoba v nejbližším příbuzenském vztahu a člověk, který žil se zemřelým/ou ve společné domácnosti. Vyhláška zahrnuje i ty, kteří se zúčastní pohřbu spoluzaměstnance. Zákon už ale nepamatuje na vykonavatele pozůstalosti, který sice může zkusit požádat zaměstnavatele o pracovní volno, ale už bez náhrady mzdy.

Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
VÝTAH Z: Přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb.
7. Úmrtí rodinného příslušníka Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na:
a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

9. Pohřeb spoluzaměstnance Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu zaměstnancům, kteří se zúčastní pohřbu spoluzaměstnance; tyto zaměstnance určí zaměstnavatel nebo zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací.

Osoba v příbuzenském vztahu

Pokud někomu zemře manžel/ka, druh/družka či dítě, má nárok na celkem 2 dny pracovního volna s náhradou mzdy a 1 další den bezprostředně na účast na pohřbu.

V případě úmrtí dalších rodinných příslušníků jako jsou rodiče, sourozenci, babička, dědeček, tchán/tchyně, švagr/švagrová či snacha nebo zeť je možné v práci nárokovat již jen 1 den k účasti na pohřbu. Další 1 den může uplatnit ten, kdo zařizuje pohřeb. (Tedy ten, kdo je jako objednavatel pohřbu uvedený v objednávce pohřbu u pohřební služby, může žádat celkem o 2 dny – jeden den na obstarání pohřbu a další den na účast na pohřbu. To nikdy nelze stihnout ve dvou dnech po sobě následujících.)


O placené pracovní volno kvůli účasti na pohřbu může ovšem požádat také manžel nebo manželka, pokud se jedná o blízké příbuzné druhého z manželů. Pro větší srozumitelnost uvádíme příklady, u kterých dalších příbuzenských vztahů můžete také požádat zaměstnavatele o nárok na placené volno kvůli účasti na pohřbu příbuzného. Nárok máte, jestliže zemřelý byl:

  1. Váš – tchán/tchyně nebo švagr/švagrová. Pokud vaší manželce/manželovi zemře rodič nebo sourozenec.
  2. Váš – zeť/snacha. Zemře-li manžel/ka vaší dcery nebo syna.
  3. Manžel/ka vaší sestry/vašeho bratra. Pokud zemře manželka vašeho bratra nebo manžel vaší sestry.

Další osoby

Nárok na placené pracovní volno na dobu nezbytně nutnou, nejvýše 1 den, může v práci uplatnit také ten, kdo není se zemřelým v příbuzenském vztahu nebo je podle zmiňované vyhlášky ve velmi vzdáleném příbuzenském vztahu. Podmínkou ovšem je, aby tento člověk v době úmrtí sdílel se zemřelým společnou domácnost.

Kdo nemá nárok na volno

Tato část se netýká lidí, kteří žili se zemřelým ve společné domácnosti. (kromě viz odstavec: VÝJIMKA) Na základě uvedené vyhlášky placené pracovní volno zaměstnavatel nejspíš neposkytne osobám, které nejsou v přímém příbuzenském vztahu k zemřelému a ani s ním nežili ve společné domácnosti. Jedná se tedy především o úmrtí sourozenců rodičů (teta, strýc), jejich dětí (sestřenice, bratranec) a nevlastních příbuzných (nevlastní rodiče/sourozenci či přítel/přítelkyně). Nárok nelze uplatnit ani v případě, pokud zemře manžel švagrové (tj. manžel sestry manžela/ky – tj. manžel sourozence manžela/ky)


Pro větší srozumitelnost uvádíme složitější příklady:

  1. Je-li švagr – bratrem vaší manželky, nebo manželem vaší sestry, pak právo na placené pracovní volno pro vás existuje.
  2. Jedná-li se však o úmrtí švagra – manžela sestry vaší manželky, pak již tento nárok uplatňovat nelze (Je to sice také švagr, ale pokrevně nepříbuzný, tj. manželčiny sestry manžel).

Pokud někomu zemře prababička či pradědeček, je rovněž závislý na benevolenci zaměstnavatele, zda mu pracovní volno poskytne. Ze zákona totiž v případě úmrtí a s ním spojeným pohřbem praprarodiče není zaměstnavatel povinen volno dát. Výjimka se týká jen toho, kdo s prarodičem žil v jedné domácnosti – ten nárok na pracovní volno na dobu nezbytně nutnou a náhradu mzdy uplatnit může.

Doklady pro zaměstnavatele

Pokud zaměstnavatel požaduje potvrzení, na požádání je vystaví pohřební služba, u které byl objednán pohřeb.

Výjimka

Nárok na placené pracovní volno může ale i odpadnout. Taková situace nastane, pokud měl zaměstnanec v měsíci pohřbu neomluvenou absenci v práci. Podle vyhlášky 108/1994Sb. (viz §22 odst.2) totiž může zaměstnavatel takovému zaměstnanci odmítnout poskytnout placené pracovní volno.

Pokud se chcete dozvědět více, navštivte poradnu zaměřenou právě na volno při pohřbu na adrese: www.pohreb.cz/poradna-pracovni-volno

Dotazy z poradny

Otázka - ...

Dobrý den , chci se prosím zeptat. Umřel tatínek od mého partnera /druha se kterým žiji a máme společné děti. Oba dva jsme jako jediný zřizovali pohřeb a vse okolo. Dodám že tatinek bydlel od nas...

, 10.06.2023
Odpověď

https://www.pohreb.cz/kdo-ma-narok-na-placene-volno-pri-pohrbu

Jaroslav Mangl
Otázka - Nárok na volno

Dobrý den, mám nárok na placené volno, na den pohřbu, když zemřela manželka mého nevlastního bratra (společná matka). Děkuji

, 24.05.2023
Odpověď

https://www.pohreb.cz/kdo-ma-narok-na-placene-volno-pri-pohrbu

Jaroslav Mangl
Zobrazit celou poradnu
Pohřební a kremační ústav Elpis. Jeden z nejstarších rodinných pohřebních ústavů v Praze a Středočeském kraji. www.KREMATORIUM.cz -Koncesovaný pohřební a kremační ústav -Koncese pro sjednávání pohřbů a pohřbení -Koncese pro kremační služby -Oprávnění pro hřbitovní práce -Oprávnění pro vyšší hygienické zaopatření lidských pozůstatků -Oprávnění pro transport zemřelých -Oprávnění pro mezinárodní transporty zemřelých - repatriace -Smuteční květiny a tisk stuh -Prodej a servis hřbitovních náhrobků Cenově dostupný s vysokou kvalitou pohřebních služeb. Ceny pohřbů na www.e-pohreb.cz

O nás

Pohreb.cz Vám poradí se vším, co je potřeba zařídit, když zemře milovaná osoba a je potřeba zorganizovat pohřeb. Připravili jsme přehledného průvodce krok za krokem, který Vám pomůže naplánovat pohřeb, objednat prověřenou pohřební službu i kamenictví a zajistit i případnou psychickou podporu.

 

více

Vyhledávání

Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.pohreb.cz, ať již jste pohřební služba, kamenictví, případně jiná společnost spojená s pohřebnictvím, pište na obchod@pohreb.cz. Provozovatel stránek není pohřební služba a ani neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy. Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů.
Položky Označené jako "Další možnosti z kraje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference