Slovníček pojmů

Dušičky

Památka všech věrných zemřelých, která připadá vždy na 2. listopadu. Více informací naleznete například zde: http://www.pohreb.cz/pamatka-zesnulych-dusicky-svatek-vsech-svatych
celý pojem...

Eutanazie

Eutanazie (z řec. ευ – eu, dobrá, θάνατος – thanatos, smrt; doslova „dobrá smrt“) je obvykle definována jako usmrcení na žádost. Usmrcení na žádost, tedy se svolením poškozeného, je z hlediska českého trestního právaprotiprávní a je posuzováno jako vražda. Zatímco v Lucembursku je legální pouze v případě nevyléčitelně smrtelně nemocných, v Nizozemsku a Belgii je legální, aby lékař na žádost usmrtil tělesně zdravého člověka, jelikož má deprese[1] či demenci, přestože člověk s demencí má sníženou schopnost uvažování, a v Nizozemsku též těžce handicapovaného kojence. V Německu a Švýcarsku je eutanazie legální pouze jako asistovaná sebevražda, v ostatních zemích může pacienta usmrtit lékař.

V roce 2016 činil počet oficiálních případů eutanazie v Nizozemsku 6091, což byla 4 % z celkového počtu úmrtí v Nizozemsku. Wikipedia

celý pojem...

Hrob, hrobka

Hrob je pronajaté místo nejčastěji na veřejném pohřebišti k pohřbení lidských pozůstatků.

Hrobka je pronajaté místo nejčastěji na veřejném pohřebišti jako podzemní nebo nadzemní místnost - stavba pro pohřbení lidských pozůstatků v konečných rakvích z tvrdého dřeva opatřených zinkovou půl vložkou spodního dílu rakve.

celý pojem...

Kondolence

Vyjádření soustrasti, projev účasti a soucitu s utrpením druhých, zejména v případě úmrtí blízké osoby nebo jiného velkého neštěstí. Kondolence lze vyjádřit osobně, písemně či symbolicky květinou nebo zapálenou svící.

celý pojem...

Kremace

Kremace znamená pohřeb žehem, zpopelněním. Způsob pohřbu zemřelého, při němž je tělo spáleno. Lidské ostatky jsou pak zpravidla uloženy v urnách, někdy bývají rozptýleny na rozptylové loučce, ale před tím je možné uchovat část popela v miniurně anebo zatavit popel do památečního skla, nový a moderní způsob zachování památky na zesnulého. Kremace je poměrně starý způsob pohřbu.

celý pojem...

Krematorium

Soukromé nebo veřejné zařízení, v němž se provádí kremace neboli pohřeb žehem. V krematoriu se většinou nachází také obřadní síň, sloužící k rozloučení pozůstalých se zemřelým. Wikipedia + adm.

celý pojem...

Lidské ostatky

Lidská těla a jejich části, lidské skelety a jejich části po pohřbení, kremační popel z lidských pozůstatků jsou identifikována jako lidské ostatky.

celý pojem...

Lidské pozůstatky

Těla a jejich části, skelety a jejich části před pohřbením jsou identifikována jako lidské pozůstatky.

celý pojem...

List o prohlídce zemřelé osoby

List o prohlídce zemřelé osoby je veřejnou listinou kterou ohledávající lékař vystavuje po ohledání těla (LOPZ) a je zásadní pro uskutečnění pohřbení.

celý pojem...

Obřadní síň

Prostora určená k prováděn obřadů. Mezi nejběžnější obřadní síně patří sály v krematoriích, kde se pozůstalí obřadním způsobem loučí se zemřelými osobami. 

Obřadní síně jsou soukromé, veřejné, kostely a modlitebny a všude tam, kde si to zemřelá osoba nebo pozůstalí přejí. 

celý pojem...

Pitva

Cílem pitvy je určení příčiny smrti daného člověka či zvířete nebo pochopit tvar a funkci jednotlivých orgánů a soustav.

Pitvy dělíme na soudní nařízené orgány činné v trestním řízení, zdravotní v případě nejasné diagnózy nebo patologicko-anatomickou pro výukové účely.

celý pojem...

Pohřbení

Zákon hovoří pouze o pohřbení, které může výhradně být kremací nebo pohřbením do země v konečné rakvi v souladu se zákonem o pohřebnictví 256/2001 Sb..

celý pojem...

Pohřeb

Vše co předchází samotnému aktu pohřbení, například poslední rozloučení se zemřelým člověkem. Pohřeb může být náboženský, křestanský pohřeb, židovský, muslimský a nebo občanský pohřeb.

celý pojem...

Pohřeb bez obřadu

Jedná se pouze o zpopelnění bez jakéhokoliv obřadu. Tuto službu Vám nabídne takřka každá konkrétní pohřební služba - některé pohřební služby mají specializované webové stránky věnované právě tomuto tématu - například www.pohrebnisluzbapraha.cz nebo www.krematorium.cz . Děláme co je v našich silách a soupis pohřebních služeb naleznete na http://pohrebni-sluzba.pohreb.cz/

celý pojem...

Pohřeb s obřadem

Smuteční rozloučení v obřadní síni a následné zpopelnění v krematoriu. V dnešní době se jedná o jeden z nejrozšířenějších způsob pohřbení.U některých pohřebních služeb si můžete objednat online pohřeb s obřadem, i pohřeb bez obřadu. Další nabídkou je tzvn. OpenAir, tedy rozloučení pod širým nebem na místech, které měl zemřelý rád. www.krematorium.cz .

celý pojem...

Pohřebiště

Prostor určený k pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských ostatků v podobě míst pro hroby a hrobky nebo úložiště jednotlivých uren nebo rozptylové či vsypové louky nebo jejich kombinace.

Prostory jsou veřejné a neveřejné, soukromé, pietní místa.

celý pojem...

Pohřebné

Pohřebné je jednou z dávek státní sociální podpory.

Její výše je v České republice 5 000 Kč a vyplácí se jednorázově. Od 1. 1. 2008 má nárok na pohřebné pouze ten, kdo vypravil pohřeb nezaopatřeného dítěte nebo rodiče takového dítěte. Pokud má na ni z tohoto důvodu nárok více osob, vyplatí se jen prvnímu žadateli.

Nárok na pohřebné má osoba dle §47 zákona č. 117/1995 Sb., která vypravila pohřeb osobě, jež měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Wikipedia

celý pojem...

Pohřební květiny

Projev kondolence zesnulému.Pohřební květinu lze zajistit přímo v pohřební službě či v květinářství. Smuteční květina - květinový dar je většinou opatřen stuhou s různými texty. Textem například může být Vzpomínáme - kamarádi, Poslední sbohem - rodina a tp. 

celý pojem...

Pohřební obřad

Posledního rozloučení se zemřelým člověkem, obvykle spojený s uložením pozůstatků zesnulého, nejčastěji pohřbením do země nebo spálením (kremace).

Pohřební obřady patří k nejstarším známkám lidské kultury a zároveň vyjadřují formu představy o posmrtném životě. Moderní společnosti na takové představy masově rezignují a pohřební obřad je tak často setkáním přátel zemřelého a nanejvýš symbolickým rozloučením.

V České republice se značná část zemřelých spaluje cca 85%.

celý pojem...

Pohřební služba

Společnost nabízející široký rozsah služeb v oblasti pohřebnictví.

Kremace, smuteční rozloučení, hřbitovní služby a kopání hrobů, převozy zemřelých, uložení zemřelých v chladících boxech, smuteční květiny a tisk stuh, parte - smuteční oznámení.

Ještě širší služby v oblasti pohřebnictví může nabízet Pohřební ústav.

celý pojem...
<   | 1 | 2 |    > 
Pohřební a kremační ústav Elpis. Jeden z nejstarších rodinných pohřebních ústavů v Praze a Středočeském kraji. www.KREMATORIUM.cz -Koncesovaný pohřební a kremační ústav -Koncese pro sjednávání pohřbů a pohřbení -Koncese pro kremační služby -Oprávnění pro hřbitovní práce -Oprávnění pro vyšší hygienické zaopatření lidských pozůstatků -Oprávnění pro transport zemřelých -Oprávnění pro mezinárodní transporty zemřelých - repatriace -Smuteční květiny a tisk stuh -Prodej a servis hřbitovních náhrobků Cenově dostupný s vysokou kvalitou pohřebních služeb. Ceny pohřbů na www.krematorium.cz

O nás

Pohreb.cz Vám poradí se vším, co je potřeba zařídit, když zemře milovaná osoba a je potřeba zorganizovat pohřeb. Připravili jsme přehledného průvodce krok za krokem, který Vám pomůže naplánovat pohřeb, objednat prověřenou pohřební službu i kamenictví a zajistit i případnou psychickou podporu.

 

více

Vyhledávání

Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.pohreb.cz, ať již jste pohřební služba, kamenictví, případně jiná společnost spojená s pohřebnictvím, pište na obchod@pohreb.cz. Provozovatel stránek není pohřební služba a ani neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy. Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů.
Položky Označené jako "Další možnosti z kraje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference