Slovníček pojmů

Dušičky

Památka všech věrných zemřelých, která připadá vždy na 2. listopadu. Více informací naleznete například zde: http://www.pohreb.cz/pamatka-zesnulych-dusicky-svatek-vsech-svatych
celý pojem...

Hrob, hrobka

Prostor vyčleněný na pohřebišti kde je možno zřídit hrob či hrobu je označován hrobovým místem. Hrobka je oproti hrobu místo pro hromadné uložení více mrtvých, například členů jedné rodiny.
celý pojem...

Kondolence

Vyjádření soustrasti, projev účasti a soucitu s utrpením druhých, zejména v případě úmrtí blízké osoby nebo jiného velkého neštěstí.Kondolence lze vyjádřit osobně, písemně či symbolicky květinou nebo zapálenou svící.
celý pojem...

Kremace

Kremace znamená pohřeb žehem, zpopelnění.Způsob pohřbu zemřelého, při němž je tělo spáleno. Lidské pozůstatky jsou pak zpravidla uloženy v urnách, někdy bývají rozptýleny na rozptylové loučce, ale před tím je možné uchovat část popela v miniurně anebo zatavit popel do památečního skla, nový a moderní způsob zachování památky na zesnulého. Kremace je poměrně starý způsob pohřbu.
celý pojem...

Krematorium

Veřejné zařízení, v němž se provádí kremace neboli pohřeb žehem. V krematoriu se většinou nachází také obřadní síň, sloužící k rozloučení pozůstalých se zemřelým.
celý pojem...

Obřadní síň

Prostora určená k prováděn obřadů. Mezi nejběžnější obřadní síně patří sály v krematoriích, kde se pozůstalí obřadním způsobem loučí se zemřelými osobami.
celý pojem...

Pitva

Cílem pitvy je určení příčiny smrti daného člověka či zvířete nebo pochopit tvar a funkci jednotlivých orgánů a soustav.
celý pojem...

Pohřeb

Poslední rozloučení se zemřelým člověkem. Pohřeb může být náboženský,křestanský pohřeb, židovský a nebo občanský pohřeb.
celý pojem...

Pohřeb bez obřadu

Jedná se pouze o zpopelnění bez jakéhokoliv obřadu. Tuto službu Vám nabídne takřka každá konkrétní pohřební služba - některé pohřební služby mají specializované webové stránky věnované právě tomuto tématu - například www.pohrebnisluzbapraha.cz. Děláme co je v našich silách a soupis pohřebních služeb naleznete na http://pohrebni-sluzba.pohreb.cz/
celý pojem...

Pohřeb s obřadem

Smuteční rozloučení v obřadní síni a následné zpopelnění v krematoriu. V dnešní době se jedná o jeden z nejrozšířenějších způsob pohřbení.U některých pohřebních služeb si můžete objednat online pohřeb s obřadem, i pohřeb bez obřadu.
celý pojem...

Pohřebiště

Prostor určený k pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských ostatků v podobě míst pro hroby a hrobky nebo úložiště jednotlivých uren nebo rozptylové či vsypové louky nebo jejich kombinace.
celý pojem...

Pohřebné

Nárok na pohřebné má osoba dle §47 zákona č. 117/1995 Sb., která vypravila pohřeb osobě, jež měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR
celý pojem...

Pohřební květiny

Projev kondolence zesnulému.Pohřební květinu lze zajistit přímo v pohřební službě či v květinářství.
celý pojem...

Pohřební obřad

Posledního rozloučení se zemřelým člověkem, obvykle spojený s uložením ostatků zesnulého, nejčastěji pohřbením do země nebo spálením (kremace). Pohřební obřady patří k nejstarším známkám lidské kultury a zároveň vyjadřují formu představy o posmrtném životě. Moderní společnosti na takové představy masově rezignují a pohřební obřad je tak často setkáním přátel zemřelého a nanejvýš symbolickým rozloučením. V České republice se značná část zemřelých spaluje ( kremace ) bez obřadu.
celý pojem...

Pohřební služba

Společnost nabízející široký rozsah služeb v oblasti pohřebnictví.
celý pojem...

Pozůstalost

Majetek zanechaný zůstavitelem v období mezi jeho úmrtím a odevzdáním pozůstalosti jeho dědicům v právních řádech, ve kterých se dědictví nenabývá smrtí zůstavitele, nýbrž odevzdáním pozůstalosti.
celý pojem...

Rakev

Schránka na mrtvé tělo člověka nebo zvířete. Bývá ze dřeva či jiného materiálu. Nebožtík se do ní ukládá před smutečním obřadem a je v ní až do jeho ukončení. Poté je spálen, nebo pohřben i s rakví do země. Rakev slouží k přepravě těla nebožtíka.
celý pojem...

Smrt

Smrt, úmrtí, skon, latinsky exitus, je z lékařského hlediska zastavení životních funkcí v organismu spojené s nevratnými změnami, které obnovení životních funkcí znemožňují. Smrt je stav organismu po ukončení života, úplná a trvalá ztráta vědomí. Umírání je postupný proces na jehož konci je smrt.
celý pojem...

Smuteční hostina

Smuteční hostina je místem, kde se v kruhu pozůstalých hovoří o zesnulém.
celý pojem...

Truchlení

Prožitek, který se projevuje se na úrovni emocionální, tělesné, kognitivní.Dle povahy každého znás
celý pojem...
<   | 1 | 2 |    > 

O nás

Pohreb.cz Vám poradí se vším, co je potřeba zařídit, když zemře milovaná osoba a je potřeba zorganizovat pohřeb. Připravili jsme přehledného průvodce krok za krokem, který Vám pomůže naplánovat pohřeb, objednat prověřenou pohřební službu i kamenictví a zajistit i případnou psychickou podporu.

 

více

Vyhledávání

Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.pohreb.cz, ať již jste pohřební služba, kamenictví, případně jiná společnost spojená s pohřebnictvím, pište na obchod@pohreb.cz. Provozovatel stránek není pohřební služba a ani neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy. Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů.
Položky Označené jako "Další možnosti z kraje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference