Podmínky využívání služeb

17. 04. 2015
Podmínky využívání služeb informačního serveru pro pozůstalé Pohreb.cz

1. Účelem provozu stránek Pohreb.cz je poskytování informací a zprostředkování komunikace týkající se oblasti pohřebnictví. Pohreb.cz je provozován společností Konzultanti.cz s.r.o., IČ 28162447, DIČ CZ28162447, se sídlem Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, dále jen Pohřeb.cz.

2. Pohřeb.cz se zavazuje věnovat informačnímu portálu pro pozůstalé umístěnému na internetové adrese Pohreb.cz s maximální péčí.

3. Pohřeb.cz neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy. Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů. Položky označené jako „Další možnosti z kraje“, či obdobně, zejména v sekci pohřební služba a kamenictví, jsou placenou službou. Placenou službu je možno objednat nainfo@pohreb.cz.

Pohřeb.cz umožňuje mimo jiné zveřejňovat dotazy, dále nabídky, poptávky zboží a služeb fyzických i právnických osob, ať již podnikajících, či spotřebitelů, dále jen Návštěvníků. Pohřeb.cz neodpovídá za obsah jakýchkoliv textů, dotazů do poradny, či jiných příspěvků vložených na stránky pohreb.cz, s výjimkou příspěvků, jejichž autorem je přímo Pohřeb.cz a jako takové jsou označeny. Pohřeb.cz neodpovídá a nepřebírá žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost služeb a produktů, jež inzerují návštěvníci portálu.


4. Pohreb.cz si vyhrazuje právo provést nezbytné změny u veškerých textů zveřejněných na stránkách Pohreb.cz. Zejména pak příspěvků a textů v textech článků, dotazů i odpovědí v poradně, či inzerátů, případně jednotlivých článků, popisů, dotazů do poradny, či inzerát vůbec nezveřejnit, případně jej odstranit z pohreb.cz, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami Pohreb.cz, nebo dobrými mravy.

5. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 3 měsíců, poté může a nemusí býtna základě rozhodnutí správce stránek smazán. Maximální počet vložení inzerátů nesmí přesáhnout rozumnou míru. Návštěvník si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí o to požádat Pohřeb.cz. Na Pohreb.cz je zakázána inzerce nesouvisející s oblastí pohřebnictví, či nerespektující etickou stránku věci. Pohřeb.cz neuveřejňuje zejména inzeráty nabízející mytí mrtvých. Dále si vyhrazuje právo neuveřejnit inzeráty nabízející, či poptávající webové stránky, a stejně tak nezobrazovat inzeráty stejného, či velmi podobného znění, které jsou, či se objeví kdekoliv na internetu


6. Pohreb.cz neodpovídá za činnost Návštěvníků služeb Pohreb.cz, ani za způsob, jakým informace ze serveru Pohreb.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Pohřeb.cz Návštěvníky, či jinými osobami. Pohreb.cz nenese žádnou odpovědnost za škody, které by návštěvníkům nebo jiným osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním (či dočasné nemožnosti využívat) služeb Pohreb.cz

7. Návštěvník, který poskytne v rámci zveřejnění svého příspěvku kontaktní údaj na svou osobu, souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Pohreb.cz je oprávněn zasílat Návštěvníkům zprávy, obsahující informace o novinkách, které Pohreb.cz nabízí. Pohreb.cz nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Návštěvníků uvedených zejména v inzerátech, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek jinou osobou. Návštěvník souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů. Pohřeb.cz se zavazuje neposkytnou tyto údaje o návštěvnících třetí straně a postupovat plně v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů.

Pohřební a kremační ústav Elpis. Jeden z nejstarších rodinných pohřebních ústavů v Praze a Středočeském kraji. www.KREMATORIUM.cz -Koncesovaný pohřební a kremační ústav -Koncese pro sjednávání pohřbů a pohřbení -Koncese pro kremační služby -Oprávnění pro hřbitovní práce -Oprávnění pro vyšší hygienické zaopatření lidských pozůstatků -Oprávnění pro transport zemřelých -Oprávnění pro mezinárodní transporty zemřelých - repatriace -Smuteční květiny a tisk stuh -Prodej a servis hřbitovních náhrobků Cenově dostupný s vysokou kvalitou pohřebních služeb. Ceny pohřbů na www.krematorium.cz

O nás

Pohreb.cz Vám poradí se vším, co je potřeba zařídit, když zemře milovaná osoba a je potřeba zorganizovat pohřeb. Připravili jsme přehledného průvodce krok za krokem, který Vám pomůže naplánovat pohřeb, objednat prověřenou pohřební službu i kamenictví a zajistit i případnou psychickou podporu.

 

více

Vyhledávání

Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.pohreb.cz, ať již jste pohřební služba, kamenictví, případně jiná společnost spojená s pohřebnictvím, pište na obchod@pohreb.cz. Provozovatel stránek není pohřební služba a ani neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy. Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů.
Položky Označené jako "Další možnosti z kraje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference